Informace z farnosti

1. NEDĚLE POSTNÍ
18.02.2024

1. Pán Bůh zaplať v komárovské farnosti za dnešní (18.02.) KOSTELNÍ SBÍRKU na plošné pojištění farního majetku. Za týden (25.02.) bude všude SBÍRKA „HALÉŘ SVATÉHO PETRA“. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny na zvláštní fond pomoci Svatému Otci, aby jménem celé církve mohl přispět ke zmírnění následků různých neštěstí a katastrof ve světě.
2. Chci ještě jednou poděkovat všem nemocným a starším členům naší farnosti, kteří v rámci oslav32. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH přistoupili v minulém týdnu (10 / 11.02.) k hromadně udělované svátosti nemocných. V celé komárovské farnosti tuto svátost přijalo 93 farníků.(Komárov – 48 , Nové Sedlice – 16, Suché Lazce – 29). V raduňské farnosti tuto svátost přijalo 25 farníků. Chci také vyjádřit svůj vděk, těm všem, kteří se v minulém týdnu, skrze účast na duchovních událostech, aktivně zapojili do života našeho farního společenství.
3. Dnes (18.02.) je 1. NEDĚLE POSTNÍ. NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY se konají: v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 h a v Nových Sedlicích v 10.30 h. MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se konají v sobotu (17.02.): v Komárově v 17.00 h a v Suchých Lazcích v 18.00 h. Na začátku všech bohoslužeb se dnes (17./18.02.)UDĚLUJE POPELEC těm všem, kteří ještě nebyli popelem označeni.
4. PRAVIDELNÉ MŠE SV. V KOMÁROVĚ budou: od středy do pátku (21. - 23. 02.) v 18.00 h.
5. ÚŘEDNÍ HODINY NA KOMÁROVSKÉ FAŘE budou: od středy do pátku (21. - 23. 02.) po mši sv.
6. Ve čtvrtek (22. 02.) je SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA.
7. Ve čtvrtek (22.02.) bude VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ. Vyučování je plánováno: od 13. 00 h na ZŠ v Raduni, od 14.00 h na ZŠ v Suchých Lazcích.
8. V postní době (16.02. - 29.03.) se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY: v Komárově v pátek po mši sv. v Suchých Lazcích v sobotu po mši sv. v Raduni v neděli po mši sv. v Nových Sedlicích v neděli v 10.15 h
9. V sobotu (24.02.) MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ budou: v Komárově v 17.00 h a v Suchých Lazcích v 18.00 h.
10. Příští neděli (25.02.) je 2. NEDĚLE POSTNÍ. NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY budou: v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 h a v Nových Sedlicích v 10.30 h.
11. Příští neděli (25.02.) budou při bohoslužbách PŘEDSTAVENY DĚTI, KTERÉ LETOS POPRVÉ PŘIJMOU SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. Všechny, kteří ještě mají zájem, aby jejich děti letos přistoupily v našich farnostech k sv. přijímání, prosím o osobní kontakt s duchovním správcem!
12. Příští neděli (25.02.) ve 14.30 h NA SLEZSÉ KALVÁRII v Hradci nad Moravicí se uskuteční KŘÍŽOVÁ CESTA POD ŠIRÝM NEBEM, vedená generálním vikářem P. Janem Czudkem.
13. PŘEDVELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ je plánovaná na STŘEDU 20.03. Začátek návštěv je od 08.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů!
14. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel díky svému postnímu předsevzetí a svým sebezáporem, darují jako POSTNÍ ALMUŽNA. V letošním roce postní almužnu věnujeme opět na pomoc Ukrajině. Postní almužnu na tento účel můžete předat až na konci postní doby při bohoslužbách na ZELENÝ ČTVRTEK tj.28.03., nebo také PŘI VEŠKERÝCH SBÍRKÁCH V BŘEZNU A V DUBNU, ovšem tehdy pouze v obálce, na které bude napsáno, na jaký účel je dar určen!
15. U příležitosti výročí 850 let od narození sv. Hedviky, patronky diecéze, se v sobotu 09. 03. uskuteční DIECÉZNÍ POUŤ DO TŘEBNICE. Z Opavy bude zajištěna společná doprava autobusem. Zájemci, kteří by se chtěli poutě účastnit, se mohou zapisovat na seznam v sakristii konkatedrály.
16. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat PŘIHLÁŠKY DO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
17. V sakristii ať si děti vyzvednou něco sladkého.
18. Přeji vám všem hostům a farníkům milosti Boží pomoci na postní cestě posilování své vůle skrze sebeovládání a plnění postních předsevzetí. AŤ NÁM BŮH ŽEHNÁ!

P. ThLic. Adam Małek, farář
Vyhledávání