Informace z farnosti

ČERVENEC 2024

1. V pondělí 01. 07. se uskuteční SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIN NA PRAŠIVÉ S O. BISKUPEM.
2. Ve středu 03.07. je SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA. MŠE SV. bude v Komárově v 18.00 h.
3. Ve čtvrtek 04.07. v komárovské farnosti máme SLAVNOST SV. PROKOPA, OPATA.SLAVNÁ MŠE SV. bude v Komárově v 18.00 h. Po bohoslužbě se koná SVATOPROKOPSKÁ POBOŽNOST.
4. V pátek 05.07. je SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,PATRONŮ EVROPY A HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY.SLAVNÁ MŠE SV. bude v Komárově v 08.45 h. Jelikož je to PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI, po mši sv. budou PRVOPÁTEČNÍ MODLITBY K SRDCI PÁNĚ A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ.
5. V sobotu 06.07. MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ bude v Nových Sedlicích v 18.00 h.
6. V neděli 07.07. je 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. V 07.30 h je MŠE SV. v Raduni. V Komárově je SLAVNOST POSVÍCENÍ K POCTĚ SV.PROKOPA, OPATA.SLAVNÁ MŠE SV. je v Komárově v 08.45 h. V letošním roce hlavním celebrantem a kazatelem posvícenské slavnosti je P. ThLic. Jan Larisch, Th.D. farář farnosti Ostrava – Svinova prezident Diecézní charity ostravsko-opavské. V Komárově se uskuteční KOSTELNÍ SBÍRKA.
7. V době od 08.07. do 31. 07. v souladu s kánonem 533 §2 Kodexu kanonického práva, následuje DOVOLENÁ DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI.V této době ve všední dny bohoslužby a úřední hodiny nebudou. Akutní záležitosti hlaste na telefonním čísle: 723 274 331.
8. Ve čtvrtek 11.07. je SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY.
9. V neděli 14.07. je 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY budou: v Raduni v 07.15 h! A v Komárově v 11.00 h.!V Suchých Lazcích a v Nových Sedlicích mše sv. nebudou!
10. V pondělí 15.07. je PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE.
11. V úterý 16.07. je SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY.
12. Ve středu 17.07. je PAMÁTKA PANNY MARIE KARMELSKÉ.
13. V neděli 21.07. je 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY budou: v Raduni v 07.15 h! A v Komárově v 11.00 h.!V Suchých Lazcích a v Nových Sedlicích mše sv. nebudou!
14. V pondělí 22.07. je SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY.
15. V úterý 23.07. je SVÁTEK SV. BRIGITZ, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY.
16. Ve čtvrtek 25.07. je SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA.
17. V pátek 26.07. je PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE.
18. V sobotu 27.07. je PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ.
19. V sobotu 27.07. MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ bude v Suchých Lazcích v 18.00 h.
20. V neděli 28.07. je 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY budou: v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 hV komárovské a raduňské farnosti se uskuteční KOSTELNÍ SBÍRKA.
21. V neděli 28.07. po raduňské a komárovské mši sv. se uskuteční ŽEHNÁNÍ VEŠKERÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ spojené se vzpomínkou SV. KRYŠTOFA.
22. V pondělí 29.07. je PAMÁTKA SV. MARTY, MARIE A LAZARA.
23. Ve středu 31.07. je PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY.
24. Ve čtvrtek 01.08. je PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE.
25. Od poledne 01.08. a po celý den 02.08. je možno získat „PORCIUNKULOVÝ“ ODPUSTEK.
26. V pátek 02.08. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI,
27. Od pátku 02.08. všude platí obvyklý pořad bohoslužeb!
28. V sakristii se vybírá záloha na II. pololetí za „Okno“, která činí 85 Kč.
29. V neděli 25.08. se uskuteční tradiční ORELSKÁ POUŤ na Hostýn k Panně Marii Svatohostýnské. Přihlášky na pouť přijímá p. Pchálek po komárovské mši sv. anebo na telefonním čísle 732 588 624. Odjezd je stanoven na 06.30 h od kostela v Komárově. Autobus s poutníky vyjede na Hostýn až na horu!
30. BŮH NÁM VŠEM ŽEHNEJ!

P. ThLic. Adam Małek, farář
Vyhledávání