Římskokatolická farnost Opava - Komárov a Raduň

Srdečně Vás vítáme na našem novém farním webu.
                                                                                  

Aktuální liturgická doba

Prožíváme Velikonoce

Postní almužna

Popeleční středou, která letos připadá na 14. února, začíná postní doba. Čtyřicetidenní období příprav na Velikonoce, které vyvrcholí zmrtvýchvstáním Krista. Je to 40 dní příležitostí a výzev k obrácení, k uvědomění si toho, kde hledáme svou oporou, zda stavíme na věcech, které pominou, nebo na Bohu, který je pevným základem všeho. Obrácení ve vztahu k Bohu – formou modlitby, a obrácení k sobě samému – formou půstu, nás vede k obrácení ve vztahu k druhým – k almužně. Darem pro druhé mohou být naše otevřené srdce a oči. Vnímavá a citlivá pozornost k tomu, co druzí právě potřebují. V letošním roce postní almužnu věnujeme opět na pomoc Ukrajině. Postní almužnu na tento účel můžete předat až na konci postní doby při bohoslužbách na ZELENÝ ČTVRTEK tj. 28.03., nebo také PŘI VEŠKERÝCH SBÍRKÁCH V BŘEZNU A V DUBNU, ovšem tehdy pouze v obálce, na které bude napsáno, na jaký účel je dar určen! Zkusme prostřednictvím postní almužny proměnit svůj postoj k ostatním lidem a staňme se bližními bratrům a sestrám v těžkostech prostřednictvím sdílení hmotného i duchovního dobra. Neváhejme využít postní dobu jako příhodný čas k upřímnému setkání s Tím, který stojí u našich dveří a klepe, ale také k setkání s těmi, kterým máme nést jeho lásku.
POŘAD BOHOSLUŽEB
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - 01.04.2024
07.30 h v Raduni MŠE SV.
08.45 h v Komárově MŠE SV.
10.30 h v Suchých Lazcích MŠE SV.

OHLÁŠENÍ VELIKONOC A POHYBLIVÝCH SVÁTKŮ

Milovaní bratři a sestry, s radostí vám zvěstujeme, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se také radovat ze Vzkříšení tohoto našeho Spasitele. Dne devátého května /9.5/bude slavnost jeho NANEBEVSTOUPENÍ. Dne devatenáctého května /19.5/SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Dne třicátého května /30.5/SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ. A dne prvního prosince /1.12/PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2024

SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ plánujeme letos na neděli 26.05.

P. ThLic. Adam Małek, farář

POUTĚ (POSVÍCENÍ) V ROCE 2024

26.05. Neděle Raduň 10.30 Nejsvětější Trojice
08.06. Sobota Vršovice 10.30 Nejsvětější Srdce Páně
07.06. Neděle Nové Sedlice 10.30
07.07. Neděle Komárov 08.45 Sv. Prokopa
01.09. Neděle Suché Lazce 10.30 Sv. Anděla Strážného

Líbí se Vám náš web?

Děkujeme Vám za Vaší návštěvu a přejeme hezký zbytek dne.
Vyhledávání